Web zastupovaných umělců/souborů - Intergram

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tato aplikace slouží
• k vygenerování záznamů (pořadů, snímků, titulů) vyúčtovaných v daném kalendářním roce na území České republiky. Seznam je generován vždy pro konkrétního výkonného umělce či soubor anebo dědice. Seznam obsahuje pouze ty záznamy, za které INTERGRAM vybral a vyúčtoval příslušnému výkonnému umělci či souboru nebo dědici odměnu.
• k elektronickému podání „Prohlášení výkonného umělce“.

Aplikace neobsahuje informace o odměnách vybraných od zahraničních kolektivních správců, odměnách dodatečně vypočtených v rámci reklamací a odměnách vyúčtovaných dle údajů doložených „Prohlášeními výkonných umělců“. V přehledu jsou vždy data vztahující se k vyúčtováním provedeným za tři poslední roky.

Pro přístup do této aplikace je třeba provést registraci. Přístup může získat pouze výkonný umělec nebo dědic po výkonném umělci anebo člen souboru, pro kterého INTERGRAM vybral a vyúčtoval odměnu v daném období a který má s INTERGRAM uzavřenou smlouvu o zastupování.

Postup registrace je následující:

1) Klikněte na levé modré pole „Registrace“ na horní liště a vyplňte registrační formulář.

2) Vyčkejte na e-mail s podrobnými instrukcemi k ověření podpisu, bez kterého nelze registraci dokončit.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________